آوریل 30, 2014
زباله-تر

زباله خرد کن چیست؟

زباله خردکن های خانگی پس ارائه در سال 1927، در اروپا و امریکا جای خود را چنان باز کرد که به عنوان یکی از الزامات ساختمان شناخته می شود.