می 7, 2014
filter environment

فیلتر های دوستار محیط زیست

استفاده از فیلتر ها معمولا برای حذف ذرات معلق در مایعات و گازها است . اما فیلترهایی هست که می توان از آن برای حذف دوده قبل از خروج از دودکش ستفاده کرد.
می 8, 2014
عود

چطور محیط را خوش بو کنیم؟

وقتی از بوی بد محیط رنج میبریم یا برای تنوع و باز شدن مزاج نیاز به بوی خوش داریم چه می کنیم؟
مارس 15, 2017
purification

تصفیه کننده آب

تصفیه
مارس 16, 2017
شوینده-دست

مایع دستشویی چیست؟

مایع دستشویی قبل اینکه در رابطه با مایع دستشویی صحبت کنیم ، باید نیم نگاهی به تاریخچه صابون داشته باشیم . بنا بر آنچه در تواریخ […]