اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۳
filter environment

فیلتر های دوستار محیط زیست

استفاده از فیلتر ها معمولا برای حذف ذرات معلق در مایعات و گازها است . اما فیلترهایی هست که می توان از آن برای حذف دوده قبل از خروج از دودکش ستفاده کرد.
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۳
عود

چطور محیط را خوش بو کنیم؟

وقتی از بوی بد محیط رنج میبریم یا برای تنوع و باز شدن مزاج نیاز به بوی خوش داریم چه می کنیم؟
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵
purification

تصفیه کننده آب

تصفیه
اسفند ۲۶, ۱۳۹۵
شوینده-دست

مایع دستشویی چیست؟

مایع دستشویی قبل اینکه در رابطه با مایع دستشویی صحبت کنیم ، باید نیم نگاهی به تاریخچه صابون داشته باشیم . بنا بر آنچه در تواریخ […]