زباله-تر
زباله خرد کن چیست؟
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳
انواع-خوردگی
انواع خوردگی فلزات
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳
رسوب-چیست؟

رسوب-چیست؟

رسوب در تاسیسات حرارتی و برودتی چیست؟

اگر آب به عنوان یک سیال در سیستم های حرارتی و حتی برودتی استفاده شود ، قطعا املاح و سختی های آن در اثر شکهای حرارتی و فشار ، جدا می گردد و بر روی سطوحی که از آن در حال گذر است ، باقی می ماند.
در این مطلب در رابطه با رسوب و خوردگی در تاسیسات حرارتی و برودتی صحبت می شود.

می توان ادعا کرد رسوبات مهمترین عامل فرسایش در تاسیسات است . همچنین افزایش رسوبات افزایش مصرف انرژی و کاهش راندمان را در پی دارد. در بسیاری از تاسیسات رسوبات از یک طرف و خوردگی از طرف دیگر ، استحکام و راندمان تاسیسات را تهدید می نماید.

آمارها در رابطه با هزینه های رسوب

در آمارها می توان مشاهده کرد تا ۴۵ میلیارد دلار سالیانه هزینه اتلاف انرژی فقط بابت رسوبات می شود .این عدد ۰.۲ درصد از کل تولید خالص جهان است. و همچنین اعداد چشم گیری صرف نگهداری و تعمیرات تاسیسات در اثر خوردگی و رسوب می شود.

روشهای بسیاری برای کنترل رسوب و خوردگی ابداع شده و در حال استفاده است. روشهای قدیمی بر روی حذف عامل های رسوب گذار در سیستم های تاسیساتی متمرکز می شد. مانند سختی گیر های رزینی که بر سر راه آب ورودی قرار می گرفت و به عبارتی آب نرم می شد.

روشهای پیشگیری از رسوب و خوردگی

مدلهای جدید برای رسوب برداری و پیشگیری

امروزه مدهای زیادی برای حذف و کنترل رسوب مطرح شده که از آنجمله می توان به استفاده از امواج ، محلولهای مکمل ، صافی ها ، ضد رسوبهای مغناطیسی و …اشاره نمود

ضد رسوب مغناطیسی برای سیستمهایی که گردش آب ندارند و آب پس از گرم شدن یا سر شدن برای مصرف منتقل می شود و جایی راکد نمی ماند مناسب است. ولی محلولهای پیشگیری برای تاسیسات با آب در گردش مورد استفاده قرار می گیرد.

لردروف آماده است تا آموزشهای کار با ابزارهای پاک کننده و شوینده را به اشتراک بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید