رسوب-چیست؟
رسوب چیست؟
می 1, 2014
بوی نامطبوع
چطور بوی نامطبوع را حذف کنیم؟
می 4, 2014
انواع-خوردگی

انواع-خوردگی

خوردگی در فلزات چیست؟

به‌طور کلی باید بیان کرد از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط را خوردگی می گویند. خوردگی فلزات در واقع اکسید شدن یا واکنش آنها در اثر مجاورت با مواد دیگر است.

پدیده خوردگی در فلزات ، نوعی واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی است که بین فلز و محیط اطلاف آن بوجود می آید . ایت واکنش شیمیایی سبب تغییر خواص فلز می شود .

نکته لازم به ذکر این است که خوردگی در انواع مواد بوجود می آید و مختص فلزات نیست . ولی چون اینجا تمرکز بر خوردگی فلزات است از ذکر خوردگی در مواد دیگر حذر شده است. وهمچنین آنقدر خوردگی فلزات بالاخص آهن مشهود و فراگیر است که تا از خوردگی صحبتی می شود ، ذهن به سمت فلزات و بالاخص آهن متبادر می شود.

خوردگی چنان فرایند زیان آوری است که خوردگی های مفید گاها از قلم می افتد و مورد توجه قرار نمی گیرد. خوردگی در تاسیساتی که در آن اب به عنوان حامل انرژی است یا در تاسیساتی که در مجاورت آب هستند آنقدر مشهود و مضر است که شاخه مهندسی مختص خود را ایجاد نموده است. راههای متفاوتی برای پیشکیری از خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد که متناسب با نوع آن انتخاب می شود.

انواع خوردگی

انواع خوردگی

خوردگی از جنبه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته . پس انواع مختلفی با دیدگاههای مختلف برای آن تعریف شده است . برخی از موارد در ذیل اشاره می شود .

از لحاظ شکل و ظاهر خوردگی دارای شش نوع است. یک نکته هم لازم ذکر است و آن عبارت است از اینکه گروه بندی خوردگی از ظاهر دارای این مزیت است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده و تشخیص است.

  • خوردگی سراسری و یکنواخت
  • خوردگی دو فلزی یا گالوانیک
  • خوردگی موضعی ( سه نوع اصلی- حفره ای ، شیاری و بین دانه ای)
  • جدایش انتخابی
  • خوردگی سایشی
  • خوردگی تنشی

خوردگی یکنواخت (Uniform Attack)

شایع ترین نوع خوردگی ، خوردگی سراسری است.این خوردگی بین مواد رخ می دهد . می توان گفت این نوع از خوردگی، بسیاری از پدیده های خوردگی را در ارتباط با علوم و مهندسی مواد را در بر می گیرد.

این نوع از خوردگی توسط یک واکنش شیمیایی شروع می شود و تمام سطح مواد را در بر می گیرد. می توان گفت هیتفاوتی بین اجزای مواد در این نوع از خوردگی وجود ندارد. معمولا این نوع خوردگی در مجاور محلهای نمناک یا محلولها اتفاق می افتد.

در این نوع از خوردگی ،فلز مورد نظر نازک و نازک تر شده و در پایان کاملا فلز و یا تجهیزات مورد نظر از بین می رود . مثل زنگ زدن یک لوله آهنی.

با توجه به اینکه از لحاظ گستردگی و فراگیری این نوع از خوردگی از انواع دیگر مهمتر به نظر می رسد ام چون قابلیت پیشگیری دارد . از لحاظ اقتصادی امیت کمتری داردو

این خوردگی را می توان با انتخاب مواد و پوشش مناسب، ممانعت کننده ها و یا با استفاده از حفاظت کاتدی کنترل یا متوقف نمود.

خوردگی گالوانیکی (Galvanic Corrosion)

این نوع خوردگی  از نوع خوردگی الکتروشیمیایی می باشد.

به طور کلی باید باین کرد وقتی دو فلز غیر هم جنس در تماس با یکدیگر و در یک محیط هادی یا خورنده قرار بگیرند، اختلاف پتانسیل بین آن دو موجب برقراری جریان الکترون بین آنها می شود.

در مقایسه با حالتی که این دو فلز در تماس یکدیگر نیستند، خوردگی فلزی که مقاومت کمتری دارد، افزایش یافته و برعکس، خوردگی فلز مقاوم تر، کاهش می یابد.

از نظر خوردگی در کوپل گالوانیکی، فلز مقاوم تر کاتدو فلز با مقاومت کمتر، آندی نامیده می شود. فلز کاتدی معمولا یا خورده نمی شود یا خیلی کم دچار خوردگی می شود.

چه شرایطی باید ایجاد شود تا خوردگی گالوانیک شود.

۱- وجود دو فلز ناهمسان از لحاظ الکتروشیمیایی

۲- وجود مسیر هدایت الکتریکی بین دو فلز

۳- وجود مسیر هادی برای آنیون های فلزی جهت حرکت از فلز آندتر به فلز کاتدتر

که اگر هر یک از شرایط بالا بوجود آید ، قطعا شاهد خوردگی گالوانیک خواهیم بود.

در قسمت بعد مطالب بیشتری اط خوردگی مطرح می شود.

مطالب پیشنهادی رسوب چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید